Google Custom Search
następna zagadka -

Szklanka czarnej kawy >>

2007-05-09 16:28:57

dodał Tyrus
trudna
ocena trudności
2.43/3.00
oceń!
bardzo trudna
ocena jakości
3.24/5.00
oceń!
Jaka minimalna ilość osób musi się zebrać, aby prawdopodobieństwo na to, że przynajmniej dwie z nich obchodzą urodziny tego samego dnia było nie mniejsze niż 50% ?

Rozpatrz dwa przypadki:
a) rozkład narodzin w ciągu roku jest idealnie równomierny,
b) poszukaj danych statystycznych i oblicz dla rozkładu rzeczywistego.

Rozwiązania niepublikowane



Pokaż inne rozwiązania
 

komentarze



Uwaga! W komentarzach mogą znajdować się szczegóły rozwiązania,
jeśli nie zważasz na ten fakt to zobacz komentarze

1707 oczekuje, 463 odrzucone, 394 zagadki zatwierdzone