Google Custom Search
Regulamin

Regulamin

 

§1
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.mozgowiec.pl
Użytkownik - osoba korzystającą z Serwisu, zarówna czytająca, jak i wprowadzająca zagadki, rozwiązania i komentarze

§2
Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie materiały (w szczególności: zagadki, rozwiązania i komentarze), których umieszczenie w Serwisie jest zgodne z polskim prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich ani praw osobistych

§3
Korzystanie z serwisu mozgowiec.pl i podporządkowanych mu serwisów jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu

 

§4
Autorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w poniższym regulaminie w razie potrzeby

 

 §5
Autorzy serwisu jak również redakcja nie ponosi odpowiedzialności za reklamy umieszczone w Serwisie, jak również za niewłaściwe korzystanie z informacji znajdujących się w Serwisie.

 

§6
W przypadku naruszenia prawa autorskiego przez jakiegokolwiek użytkownika serwisu ponosi on pełną odpowiedzialność i konsekwencje prawne zaistniałej sytuacji

 

§7

Jeżeli Użytkownik serwisu posiada informację o naruszeniu praw autorskich przez innego Użytkownika zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym autorów serwisu pod adresem info{at}mozgowiec.pl


§8
Zamieszczanie materiałów sprzecznych z prawem, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób oraz innych podobnych w treści i działaniu jest surowo zabronione.

§9
Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji każdej zagadki/rozwiązania/komentarza w ramach Serwisu bez podawania powodów

 

§10
Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia.


§11

Jeżeli Autorzy serwisu nie określili pisemnie inaczej, pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk i animacje oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji w witrynie internetowej, a także wygląd i struktura witryny podlegają prawom autorskim "mozgowiec.pl". Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być kopiowana lub rozprowadzana. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być modyfikowana lub umieszczana na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy, oraz pod warunkiem, że jej treść nie zostanie w żaden sposób zmieniona, a wszystkie prawa autorskie i informacje dotyczące własności zostaną zachowane.


§12
Dodając zagadkę/rozwiązanie, a także rysunek Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do publikowanych materiałów, oraz przekazuje Serwisowi prawo do modyfikacji i rozpowszechniania treści przesyłanych materiałów w dowolnej formie

 


§13
Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści komentarzy oraz szkody powstałe w wyniku ich publikacji lub przedruku. Komentarz może zostać przedrukowany wyłącznie w całości, bez żadnych zmian, wraz z informacją o autorze o ile taka została podana. Komentarz nie może zostać przedrukowany na stronach zawierających treści lub odnośniki do stron sprzecznych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc oraz innych podobnych treści.

 

  konferencje naukowe

 
1708 oczekuje, 463 odrzucone, 394 zagadki zatwierdzone