Google Custom Search

Mózgowiec.pl - zagadki logiczne

2007-06-14 21:20:43

dodał Squogre

Masz przed sobą dwa lonty o różnych długościach, ale wiesz, że każdy spali się dokładnie w godzinę.

Wiesz również, że lonty palą się nierównomiernie, tj. części lontu o takiej samej długości mogą spalić się w różnym czasie.

Jak za ich pomocą odmierzyć dokładnie 15 minut?

1662 oczekują, 463 odrzucone, 394 zagadki zatwierdzone