Google Custom Search

Mózgowiec.pl - zagadki logiczne

2007-07-11 15:56:38

dodał Ania

Znajdź taką liczbę dwucyfrową, która jest równa sumie sześcianu cyfry dziesiątek i kwadratu cyfry jedności

zobacz też

monety >>

1665 oczekuje, 463 odrzucone, 394 zagadki zatwierdzone