Google Custom Search

Mózgowiec.pl - zagadki logiczne

2007-06-16 21:22:24

dodał Filc

Pięciocyfrowy numer telefonu podany jest w zagadkowej formie:

  1. pierwsza cyfra jest liczbą pierwszą,
  2. następne dwie cyfry tworzą dwucyfrową liczbę pierwszą,
  3. ostatnie dwie cyfry otrzymuje się z przestawienia poprzedniej pary cyfr i tworzą one liczbę będącą kwadratem liczby naturalnej

Liczba określająca numer telefonu jest liczbą podzielną przez 3. Podaj numer tego telefonu.

zobacz też

Kabriolet >>

1690 oczekuje, 463 odrzucone, 394 zagadki zatwierdzone