Google Custom Search

Mózgowiec.pl - zagadki logiczne

2008-02-25 11:26:44

dodał babsi

napisz w trzech kratkach kapusta (w jednej kratce jeden znak)

1683 oczekują, 463 odrzucone, 394 zagadki zatwierdzone